צרו קשר

ראש החוג: ד"ר אורלי לואיס
דוא"ל: orly.lewis@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' נעם אברהם
חדר 4302. שעות פעילות:
בימי א' 11:30 – 14:30 
ימים ב'-ה' בשעות 10:00 – 13:00  
טלפון: 02-5883597 
פקס: 02-5881548
דוא"ל: noamav@savion.huji.ac.il

סגל

יועצי חטיבות חתך

דוד בוניס

פרופ' דוד בוניס

יועץ החטיבה ללשונות היהודים(בשיתוף)
02-5880255
david.bunis@mail.huji.ac.il
בניין רבין, חדר 2109

במסגרת לימודיהם בחטיבה ירכשו התלמידים היכרות מעמיקה עם לשונות היהודים בכלל, ועם לשונות ספציפיות בפרט.

קרא עוד
כן ירכשו התלמידים כלים בלשניים לחקר הלהגים המדוברים בפי דור הסבים והסבתות, וילמדו כלים פילולוגיים לעיסוק בסוגות שונות של טקסטים שנכתבו בלשונות הללו (למשל ספרות יפה, כתיבה רבנית, עיתונות, תרגומים של טקסטים קנוניים ושל ספרות יפה, ספרות עממית ומסמכים מגוונים הכתובים בכתב יד). נוסף על קורסי המבוא הבלשניים יוכלו התלמידים ללמוד גם מבוא ספרותי וקורס רקע היסטורי.

קראו פחות
גור זק

פרופ' גור זק

יועץ החטיבה לכתיבה יוצרת
יועץ החטיבה ללימודי הרנסאנס והבארוק (בשיתוף)
יועץ החטיבה לספרות כללית והשוואתית
02-5883919
gur.zak@mail.huji.ac.il
חדר 7723

מטרת החטיבה לכתיבה יוצרת היא לאפשר לתלמידים שאינם לומדים בחוגים לספרות עברית או לספרות כללית והשוואתית להיות חלק מהתוכנית לכתיבה יוצרת במסגרת תוכנית רב תחומית.

קרא עוד
תלמידי החטיבה ייקחו חלק בכל הסדנאות של הכתיבה היוצרת (במסלול לסיפורת או במסלול לשירה לפי בחירתם) וכן במספר קורסי מבוא ובחירה של החוגים הספרותיים.

תנאי קבלה לחטיבה: חובת הגשת תיק עבודות במזכירות החוגים לספרות עברית או ספרות כללית והשוואתית עד לתאריך ה–15 בספטמבר.

קראו פחות
רז חן-מוריס

פרופ' רז חן-מוריס

יועץ החטיבה ללימודי הרנסאנס והבארוק (בשיתוף)
יועץ החטיבה בהיסטוריה
raz.chen-morris@mail.huji.ac.il
חדר 6513

מטרת החטיבה היא ליצור מסגרת לימודים רב-תחומית ומגוונת שתאפשר לתלמידים לבחון את ראשיתה של המודרניות האירופית (1350-1750 לערך) מתוך שורה של נקודות מבט תוכניות ודיסציפלינריות:

קרא עוד
 היסטוריות, ספרותיות, מדעיות, פילוסופיות, אמנותיות ועוד. בפקולטה למדעי הרוח מוצע מידי שנה מגוון רחב של קורסים העוסקים בתקופות הרנסנס והבארוק ובפנים השונות של המעבר למודרנה. החטיבה המוצעת תתבסס על שפע זה על מנת ליצור מסגרת לימודים אטרקטיבית ומעמיקה הממוקדת סביב תקופות קריטיות אלו בהיסטוריה ובתרבות האירופית והעולמית.

קראו פחות
ראובן עמיתי

פרופ' ראובן עמיתי

יועץ החטיבה ללימודי המזרח התיכון והערבית בימי הביניים
reuven.amitai@mail.huji.ac.il
חדר 5134

חטיבה זו בלימודי המזרח התיכון בימי הביניים מיועדת לתלמידים המתעניינים בלימודי המזרח התיכון, השפה הערבית, דת האסלאם ותרבותה, וכן תולדות היהדות והנצרות במזרח; החטיבה תפתח אשנב לתקופה פורמטיבית זו

קרא עוד
, שהשפעתה מורגשת עדיין באזור ובעולם כולו.  החטיבה פתוחה לתלמידים בפקולטה למדעי הרוח ומחוץ לה, כולל תלמידים שאינם יודעי ערבית, בעלי עניין בתולדות אזורנו ותרבותו. הקורסים בחטיבה יינתנו על ידי מרצים מהחוג לשפה וספרות ערבית ומהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, שני חוגים בעלי שם עולמי בתחומים אלו, וכן על ידי חוקרים מובילים מתחומים אחרים בפקולטה למדעי הרוח.

קראו פחות