צרו קשר

ראש החוג: ד"ר אורלי לואיס
דוא"ל: orly.lewis@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' נעם אברהם
חדר 4302. שעות פעילות:
בימי א' 11:30 – 14:30 
ימים ב'-ה' בשעות 10:00 – 13:00  
טלפון: 02-5883597 
פקס: 02-5881548
דוא"ל: noamav@savion.huji.ac.il

סגל

פרופ' דוד בוניס

דוד בוניס
יועץ החטיבה ללשונות היהודים(בשיתוף)
בניין רבין, חדר 2109
02-5880255

במסגרת לימודיהם בחטיבה ירכשו התלמידים היכרות מעמיקה עם לשונות היהודים בכלל, ועם לשונות ספציפיות בפרט. כן ירכשו התלמידים כלים בלשניים לחקר הלהגים המדוברים בפי דור הסבים והסבתות, וילמדו כלים פילולוגיים לעיסוק בסוגות שונות של טקסטים שנכתבו בלשונות הללו (למשל ספרות יפה, כתיבה רבנית, עיתונות, תרגומים של טקסטים קנוניים ושל ספרות יפה, ספרות עממית ומסמכים מגוונים הכתובים בכתב יד). נוסף על קורסי המבוא הבלשניים יוכלו התלמידים ללמוד גם מבוא ספרותי וקורס רקע היסטורי.