צרו קשר

ראש החוג: ד"ר אורלי לואיס
דוא"ל: orly.lewis@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' נעם אברהם
חדר 4302. שעות פעילות:
בימי א' 11:30 – 14:30 
ימים ב'-ה' בשעות 10:00 – 13:00  
טלפון: 02-5883597 
פקס: 02-5881548
דוא"ל: noamav@savion.huji.ac.il

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

 התוכנית הרב תחומית כוללת:

  • לימודי שתי חטיבות השונות זו מזו במהותן - חטיבה מצומצמת בת 20 נ"ז וחטיבה מורחבת בת 24 נ"ז. פרטים על החטיבות השונות ניתן לקרוא בקובץ החטיבות
  • קורסי בחירה כלליים בתוכנית מתוך מגוון האפשרויות המוצעות בפקולטה למדעי הרוח - 12 נ"ז/ 14 נ"ז/ 16 נ"ז (בהתאם לחוג השני). פרטים על קורסי הבחירה האפשריים בתוכנית ניתן לקרוא כאן
  • קורסי אבני פינה בהתאם לתחומי הלימוד. פרטים על אבני פינה ניתן לקרוא כאן
  • קורס מיומנויות הכתיבה והקריאה. לפרטים על הקורס יש להיכנס לידיעות לתלמיד לתואר ראשון

 

במסגרת הלימודים בתוכנית, יכתבו התלמידים עבודת סמינר אחת בלבד, בחטיבה המורחבת.

 

לימודים בתוכנית הרב-תחומית יהיו בהיקף של 60 נ"ז לפי הפירוט הבא:

  • תלמידים אשר חוגם השני בפקולטה למדעי החברה ילמדו 60 נ"ז סה"כ.
  • תלמידים אשר חוגם השני בפקולטה למדעי הטבע /משפטים/ חינוך/ מנהל עסקים  – ילמדו בתוכנית –58 נ"ז + 2 נ"ז אבני פינה ניסויי/חברה ובסה"כ 60 נ"ז.
  • תלמידים אשר חוגם השני הוא בפקולטה למדעי הרוח או פקולטה אחרת ילמדו בתוכנית 56 נ"ז + 4 נ"ז אבני פינה ניסויי/חברה ובסה"כ 60 נ"ז.


התוכנית מקנה לימודים לתואר בוגר, לגבי המשך לימודי מוסמך בחוגים אחרים או בתוכנית אישית, ניתן יהיה לפנות לייעוץ למזכירות לענייני הוראה.
למידע על כלל החובות והדרישות בתוכנית ניתן להיכנס לשנתון התוכנית או לפנות למזכירות.
חובת ייעוץ – בסוף שנתם השנייה על הסטודנטים לגשת למזכירות התוכנית ולבדוק את חובותיהם ולחתום על טופס הצהרה סיום חובות.