תכנית הלימודים

 התכנית הרב תחומית כוללת:

  • לימודי שתי חטיבות השונות זו מזו במהותן - חטיבה מצומצמת בת 20 נ"ז וחטיבה מורחבת בת 24 נ"ז. פרטים על החטיבות השונות ניתן לקרוא בקובץ החטיבות
  • קורסי בחירה כלליים בתכנית מתוך מגוון האפשרויות המוצעות בפקולטה למדעי הרוח - 12 נ"ז/ 14 נ"ז/ 16 נ"ז (בהתאם לחוג השני). פרטים על קורסי הבחירה האפשריים בתכנית ניתן לקרוא כאן
  • קורסי אבני פינה בהתאם לתחומי הלימוד. פרטים על אבני פינה ניתן לקרוא כאן
  • קורס מיומנויות הכתיבה והקריאה.לפרטים על הקורס יש להיכנס לידיעות לתלמיד לתואר ראשון

 

במסגרת הלימודים בתכנית, יכתבו התלמידים עבודת סמינר אחת בלבד, בחטיבה המורחבת.

 

לימודים בתכנית הרב-תחומית יהיו בהיקף של 60 נ"ז לפי הפירוט הבא:

  • תלמידים אשר חוגם השני בפקולטה למדעי החברה ילמדו 60 נ"ז סה"כ.
  • תלמידים אשר חוגם השני בפקולטה למדעי הטבע /משפטים/ חינוך/ מנהל עסקים  – ילמדו בתכנית –58 נ"ז + 2 נ"ז אבני פינה ניסויי/חברה ובסה"כ 60 נ"ז.
  • תלמידים אשר חוגם השני הוא בפקולטה למדעי הרוח או פקולטה אחרת ילמדו בתכנית 56 נ"ז + 4 נ"ז אבני פינה ניסויי/חברה ובסה"כ 60 נ"ז.


התכנית מקנה לימודים לתואר בוגר, לגבי המשך לימודי מוסמך בחוגים אחרים או בתכנית אישית, ניתן יהיה לפנות לייעוץ למזכירות לענייני הוראה.
למידע על כלל החובות והדרישות בתכנית ניתן להיכנס לשנתון התכנית או לפנות למזכירות.
חובת ייעוץ – בסוף שנתם השנייה על הסטודנטים לגשת למזכירות התכנית ולבדוק את חובותיהם ולחתום על טופס הצהרה סיום חובות.

קובץ החטיבות

החטיבות המוצעות לתלמידים יהיו בהיקף של 20 או 24 נ"ז כאשר כל חטיבה מתרכזת בתחום, בתקופה או בנושא.
על התלמידים להקפיד על מבנה החטיבה, תנאי המעבר שלה ודרישותיה.
שינוי במבנה החטיבה מחייב אישור של יועץ החטיבה.
במקרה שקורס מקנה פחות נ"ז מכפי שהוגדר לו, ישלימו התלמידים את מכסת הנ"ז באמצעות למידתו של קורס נוסף מאותו תחום, ובהתאם להנחיות יועצי החטיבות.
ההשתתפות בסמינריון תאושר אחרי שהתלמידים עמדו בחובות החטיבה של שנה א'.
בכל שנה ייתכנו שינויים קלים במתכונת החטיבות, ועל כן מומלץ לבדוק אותן בשנתון הפקולטה למדעי הרוח.