קובץ החטיבות

החטיבות המוצעות לתלמידים יהיו בהיקף של 20 או 24 נ"ז כאשר כל חטיבה מתרכזת בתחום, בתקופה או בנושא.
על התלמידים להקפיד על מבנה החטיבה, תנאי המעבר שלה ודרישותיה.
שינוי במבנה החטיבה מחייב אישור של יועץ החטיבה.
במקרה שקורס מקנה פחות נ"ז מכפי שהוגדר לו, ישלימו התלמידים את מכסת הנ"ז באמצעות למידתו של קורס נוסף מאותו תחום, ובהתאם להנחיות יועצי החטיבות.
ההשתתפות בסמינריון תאושר אחרי שהתלמידים עמדו בחובות החטיבה של שנה א'.
בכל שנה ייתכנו שינויים קלים במתכונת החטיבות, ועל כן מומלץ לבדוק אותן בשנתון הפקולטה למדעי הרוח.